— Det er så mange forskjellige type elever som søker. Noen vil jobbe med dyr livet ut, mens andre har en lidenskap for dyr som hobby, forteller Ellen Messel, avdelingsleder på naturbruk på Hvam vgs.

Hun trekker frem både nærkontakt og glede med dyrene som viktig for skolehverdagen i alle de tre linjene dyrefag, dyrekunnskap og hestefag.

Helt nytt

Dyrefag er nytt tilbud fra 2017. Her kan man få generell studiekompetanse og yrkesutdanning. Kombinasjonen av dyrefag og fellesfag gir en variert hverdag.

— Du driver med dyr samtidig som du får studiekompetanse. Det er denne fordypningen som gir aller mest praktisk undervisning i dyreavdelingene.

Hun forteller at linjen lanseres på grunn av høy etterspørsel, og at den gir elevene fleksibilitet til å stake ut sin kurs, også mens man er under utdanning.

— Det fokuseres både på matproduksjon, miljø, dyreetikk og dyrevelferd. Elevene skal lære både kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er viktig for de som seinere skal arbeide med dyr eller har dyr som hobby.

Hun forteller at ansvarsrollen overfor dyr er noe man legger stor vekt på, og at elevene får lære om alle sidene ved å ha dyr.

Noe for alle

Hun trekker også frem de to etablerte retningene dyrekunnskap og hestefag.

— Med dyrekunnskap får du drive med dyr og samtidig får du både studiekompetanse og de realfagene som kreves for å bli veterinærstudent eller dyrepleierstudent.

Studiet gir spesiell studiekompetanse som kvalifiserer til studier som veterinær, dyrevitenskap, dyrepleier, medisin, sivilingeniør og andre studier med realfagskrav.

— Det er lagt fokus på å utforske teorien i praksis. Realfagene tas med til utprøving i dyreavdelingene, og halve skoleuka er praksisbasert.

Spesialisert utdanning

Innen hestefag får elevene opplæring i hest og bruk av hest. Eleven får variert aktivitet med skolens egne hester i stall, ridehus, utebane og feltrittrasé. Det blir også tilbudt faglige utferder og utplassering i bedrift.

— Det vektlegges å ha gode fasiliteter, slik at elevene øker kompetansen sin i hesteaktiviteter, uansett hvilket nivå de er på i utgangspunktet. På hestefag kan du velge studiekompetanse eller du kan gå videre som lærling og ta fagbrev.

 


 

Tre Hvam-elever om hva og hvorfor

Vi har spurt tre av elevene ved Hvam videregående skole om hvorfor de valgte å gå på denne skolen, og hvilke planer de har for fremtiden.

 

Sofie Kvernhaugen Holt

«Siden vi også har utplassering i bedrift er vi innom mange forskjellige temaer.»

Sigrid Elise Reierstad

«Jeg er veldig interessert i dyrevelferd. Her lærer vi mye om de ulike dyreartene.»

John Vøien Aaby

«På sikt skal jeg trolig overta gård med melkeproduksjon, da er det fint å ha mye erfaring fra moderne husdyrdrift.»