Valpekurs er en populær aktivitet blant hundeeiere. Her lærer hundene dressur og å gå pent i bånd. Turid Rugås, som har holdt valpekurs i 45 år, er imidlertid skeptisk til utviklingen hun ser på en del av disse kursene. - Mange av valpekursene er ikke valpekurs, men kamuflerte dressurkurs. En liten valp er verken fysisk eller mentalt i stand til å gjøre lydighetsøvelser. Det blir som å sende et barn på 3-4 år på militærskole, sier Rugås.

Lagt opp for valpen

Hun mener påkjenningen fort blir for stor for valpene, som gjerne ikke er mer enn 10-13 uker gamle når de først sendes på kurs, og har noen retningslinjer hun mener må følges når man har med så unge hunder å gjøre. - For det første må kurset være lagt opp for valpen, ikke for treneren. Valpen skal forberedes på et voksent liv og være sosial med andre. For det andre kan ikke kurset være for langt. Flere av kursene er opp mot to timer, noe som er vanvittig. De bør starter på 20 minutter, og så eventuelt økes gradvis etter hvert. - Lange og stressende kurs er en hovedårsak til atferdsproblemer, stress og fysiske plager. Det blir for mye på en gang for valpene, og det kan føre til biting, tissing og bjeffing. Noe av det viktigste er å la hunden få lov til å snuse rundt og undersøke på egenhånd, la hunden bruke kroppen sin på ulike måter og bli trygg på seg selv. Man skal lære hunden å gå i bånd, men det kreves ingen konkurranselydighet, mener Rugås