Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter på Nordstrand er den største lokalavdelingen til Dyrebeskyttelsen Norge. Hjelpesenterets viktigste oppgave er å omplassere katter, men de tar også imot kaniner.

– Dette er dyr vi får inn og som vi skal skaffe nye hjem til, sier Katarina Andersson som er frivillig på hjelpesenteret:

– Vi har satt et tak på 50 katter ved senteret. Blir det flere enn det, stiger også faren for både stress og sykdom. De fleste kattene finner vi et nytt hjem til i løpet av det første året, men vi har hatt katter som det har tatt fire år å omplassere. Noen av kattene vi tar hånd om har gått seg bort, noen har blitt fraflyttet og andre har rømt. Hvis katten ikke er ID-merket har vi ingen mulighet til å identifisere eieren, og da må vi prøve å omplassere katten, sier Andersson.

Det er skapt et inntrykk av at det er mange katter som blir dumpet, men ved hjelpesenteret mener de at denne problemstillingen er overdrevet i media.

Løsdrift

På hjelpesenteret driver de løsdrift, for de liker ikke dyr i bur. Det betyr at kattene bor sammen i et stort hus. I tillegg kan kattene benytte en veranda og en stor luftegård.

– Når så mange katter er samlet på ett og samme sted kan det til tider bli litt knuffing kattene i mellom. Dette opplever vi spesielt om vinteren når luftegården er stengt og kattene får mindre plass å boltre seg på, forteller Andersson.

– Noen katter er også ganske engstelige, for det er mange nye på to og fire ben som kattene må forholde seg til. Det kan være ganske stressende for mange av dem, fortsetter hun.

Trygghetsferomoner i stikkontakten

For å roe ned kattene bruker hjelpesenteret en diffuser som plasseres i stikkontakten og frigjør trygghetsferomoner. Feromoner er en samlebetegnelse på duftstoffer som både dyr og mennesker skiller ut naturlig for å kommunisere med individer av samme art. Kattene kan skille ut mange forskjellige typer feromoner. Et av dem skilles ut når hunnkatten har fått unger. Feromonet gjør at kattungene blir beroliget og føler en sterkere tilknytning til moren. Det er en kjemisk kopi av dette feromonet som diffuseren inneholder og som hjelpesenteret benytter:

– Feromoner bidrar til å dempe konflikter og spenninger mellom kattene. De blir rett og slett roligere og tryggere når vi bruker dette. Vi bruker også en spray med det samme feromonet. Vi sprayer  transportburene for å berolige kattene som vi henter og leverer. Det har den samme beroligende effekten på katter som i utgangspunktet ikke er så glade i å kjøre bil.

– Vi har brukt dette produktet over flere år. Jeg har hørt at det har kommet et videreutviklet produkt som skal passe enda bedre for katter som lever sammen som hos oss. Det har vi ikke prøvd enda, men vi gleder oss til å teste det ut.

 – Etterhvert har vi opparbeidet både god kunnskap og gode erfaringer ved å bruke feromoner. Kattene blir roligere, og siden det er basert på feromoner som kattene har naturlig i kroppen, har vi ingen betenkninger med å bruke dette, sier Andersson avslutningsvis.