Arja er en elghund; en blanding av to av de mest hardbarkede elghundene som finnes; Jämthund og Østsibirsk Laika. Men når man kan fortelle at hun er vokst opp med elgkalver, rådyrkalver, villsvinunge og en due i stua; ja da begynner man å ane konjunkturene av en anderledes historie….

Da er det kanskje ikke så rart at historien utspiller seg på ”Anderledegården” Langedrag. Arja har tatt på seg morsrollen etter at to polarrevvalper kom i hus for noen uker siden.

2 dager etter av valpene fikk bosted i hytta til Anne Grete og Magnus, så tok Arja på seg morsrollen, fikk melk i jurene og begynte å oppføre seg som en vaskeekte hundemamma – uten at hun selv noen gang har hatt valper. Revevalpene , som kun var to uker gamle, kunne ikke få en bedre mamma og oppfører seg som å ha Arja som mamma er det største selvfølgelighet i verden.

Arja slikker og steller dem og hun passer på dem som en smed. Ingen andre hunder får nærme seg og hun følger nøye med når mennesker vil håndtere valpene. Arja har et hjerte av gull og viser aldri tegn til aggresjon, men morsinstinktet har våknet og hun tar jobben sin svært alvorlig. Sett ut i fra et menneskelig perspektiv, virker hun veldig stolt over sine adoptivbarn og kunne nok ikke ta bedre vare på dem om de så hadde vært hennes egne.

Disse polarrevene har en viktig jobb foran seg ; slik som de 4 andre tamme revene har her på Langedrag. Fjellreven er nemlig et eksempel på hvor sårbar naturen er; hvordan alt henger sammen med alt.  De to valpene skal i løpet av sommeren, tiltre i en av de viktigste jobbene en fjellrev kan ha her i parken; være ambassadør for sin egen art som er kritisk truet. Da er trygghet på mennesker det viktigste arbeidsredskapet Langedrag kan gi dem.

Langedrag Naturpark er like gjerne en opplysningspark som en opplevelsespark. Gjennom daglige guidinger vil man få høre om parkens særnorske rovdyr og deres plass i økosystemet. Foruten ulv og gaupe, har fjellreven/ polarreven en sentral plass på guideturen.

Nærhet til dyr og natur er sentralt i Langedrags filosofi. Gjennom nærkontakt til dyra og egne opplevelser, håper og tror man på at engasjement og naturforståelse får grobunn. Derfor er parkens fjellrever viktige ambassadører for nettopp dette. På guiderunden og gjennom egne fjellrevcamper, får barn og voksne nærkontakt med dette lille fjelldyret. Å ha en rev i fanget, gi den mat fra hånden eller ha den hoppende opp på ryggen; samtidig som fjellrevens historie blir fortalt – det gjør at barn i alle aldre lærer, husker og forstår.

Fortsatt finnes mange trusler for fjellrevens eksistens her i Norge; klimaendringer, liten populasjon, rødreven som konkurrent, mangel på store rovdyr og uteblivelse av store gnagerår  er noen av utfordringene.

Gjennom sommeren vil barn og voksne får tilgang til valpene og flere aktiviteter vil settes på programmet. Fremst står naturforståelse og gjennom Langedrags nye slagord; Lytt til naturens stemme, vil valpene ha en sentral rolle. Fotodager, valpecamp og barnas rovdyrdager er noen av aktivitetene som står på programmet. Og om ikke det er nok – barn kan kanskje også lære noe av Arjas engasjement og gode hjerte for disse valpene. Det som er helt sikkert er at besøkende i Naturparken vil få en opplevelse som setter spor. På alle måter.