Bjarne Braastad, professor i etologi ved NMBU, mener det er viktig at alle med ansvar for dyr setter seg inn i dyrs atferd og kommunikasjon. Det handler blant annet om å forstå dyrets språk, sosiale atferd og jaktlyst.

Trøbbel uten innsikt

– Ved hjelp av god litteratur, kurs og foredrag kan du lettere forstå og forutse hva dyret vil gjøre i de fleste situasjoner. Innsikt i art og individ er like viktig i forbindelse med dyr som med mennesker. Uten innsikt får du fort trøbbel med dyreholdet. Ta kommunikasjon mellom deg og dyret ditt: Responderer ikke du på dyrets kommunikasjon, vil dyret fort la være å respondere på din. Psykologi og læring er likt det som skjer mellom mennesker; derfor bør du ta dyreatferd på alvor, sier Braastad.

Artenes særegenhet

Akkurat som med mennesker, er også lediggang roten til alt vondt for et dyr. Å følge opp aktivitetsnivået kan gjøres på enkle måter. Eksempelvis kan en katt som er inne hele tiden få utløp i et ”kloretre”, slik at møbler får være i fred. Å ta hensyn til artenes særegenhet er viktig. Er dette en sosial art? Trenger dyret stor plass? Hvordan fordeles din kontakt hvis du skaffer deg et dyr til? Å tilrettelegge så dyret trives og fungerer er nøkkelen til et godt dyreliv, ifølge Braastad.

Belønne – ikke straffe

– Det finnes varierende litteratur, ofte bare om enkelttemaer om arten, og utvalget er best på engelsk. Jeg anbefaler kurs, for eksempel dressur- og valpekurs, der hundeeiere lærer at de skal belønne riktig atferd i stedet for å straffe gal atferd. Å belønne i forkant er en god regel, dyr skal helst belønnes før prosessen er over. Har du hund, katt, hest eller et annet husdyr, må du alltid være på hugget, fastslår Braastad.