– Hundens nese er et fantastisk redskap, og det går an å lære opp hunder til å lukte seg frem til nesten hva som helst. Akkurat nå holder jeg på med et forskningsprosjekt der vi skal bruke hunder til å finne korrosjon under isolasjonen på oljeinstallasjoner. Dette er en av de aller største utfordringene i oljenæringen og resultatene hittil er svært gode. Hundene lukter seg frem og finner korrosjonen, sier Fjellanger som er biolog, har en mastergrad i sansefysiologi hos hund, og er innehaver av Fjellanger Hundesenter.

Riktig kompetanse en utfordring

I tillegg til tjenestehundene og flere andre forskningsprosjekter, driver Rune også hundeskole og et hundepensjonat på hundesenteret. Utfordringen er imidlertid å skaffe den rette kompetansen:

– Vi klarer å skaffe folk med høy utdannelse, som kanskje har gått høyskolen på Ås, eller har annen akademisk utdannelse, men det er jo ikke det vi er ute etter. Vi trenger nemlig de som har mye mer kunnskap enn den vanlige hobbyhundeeieren, og de personene er det veldig vanskelig å finne. Derfor startet vi vår egen utdanning i 2007, forteller han.

Siden da har de tatt inn fem studenter hvert år. Studentene er på hundeskolen i 13 måneder på heltid. Teoridelen får elevene gjennom skolens egen fagutdanning , resten er praksis på hundeskolen, med tjenestehundene og på hundepensjonatet.

Arbeidet for fagbrev

– Studentene våre lærer mye og blir veldig flinke, men vi er jo ingen undervisningsinstitusjon, og derfor kan vi ikke gi dem noe annet enn et diplom og en attest når de er ferdige hos oss. Derfor tok jeg kontakt med de største hundeskolene i Norge, etater som politi, tollvesen og forsvaret, samt noen videregående skoler. Hensikten var å flagge at vi ønsker en offentlig utdanningsordning som kan gi studentene fagbrev for hund.

– Det var i 2008 og slike prosesser tar lang tid. Men nå, snart ti år etter, ligger det endelig et høringsnotat hos Undervisningsdirektoratet og snart vil et forslag om en fagbrevordning bli fremmet i Stortinget. Sannsynligvis vil dette skje i høst, og da vil vi kunne være klare til å inngå lærlingkontrakter i 2018, forteller Rune.

Sannsynligvis vil det bli opprettet en studieretning med navnet "Dyrefag". Den endelige formen på utdanningen er ikke bestemt, men en legger opp til å gi en utdanning som omfatter et fagbrev for hest,  hunder og litt større varmblodige dyr som vi finner i dyreparker, men også et  fagbrev for de som driver i dyrebutikker med fugler og amfibier.