Tre regler for et bedre katte-Norge

1 Adoptèr en hjemløs - gjerne voksen katt.

2 Kastrèr og ID-merk. Ikke bidra til hjemløshetsstatistikken.

3 Hjelp katter uten eier. Bli fosterhjem.

 

Kilde: NOAH

I kjernen av NOAHs arbeid er budskapet om at hvert enkelt dyr har verdi for seg selv - en egenverdi. Og selv om denne egenverdien også er nedfelt i Dyrevelferdsloven, er den dessverre lite synlig i det offentliges håndtering av hjemløse dyr - da særlig katter.

Hjemløshet oppstår fordi for mange eiere fortsatt lar være å sterilisere eller kastrere og merke katten sin. Dessverre bidrar også de som velger å få kattunger under "kontrollerte former" til hjemløshet, fordi det per idag er så mange forlatte katter som venter på et godt hjem.

Enkelte kommuner har forsøkt seg på avlivingsaksjoner i den tro at dette skal løse problemet. Foruten at slike aksjoner er ulovlige, for frittgående katter er fredet i henhold til norsk lovverk, er det både ueffektivt og lite etisk. Slike aksjoner bidrar tvert i mot til å forsterke roten av problemet; likegyldighet til dyrets liv og egenverdi. Når menneskers likgyldighet har bidratt til at dyret er i en vanskelig situasjon, er det vår plikt å sørge for at dyret igjen kan oppleve et liv verdt å leve.

Hvert år bidrar hundrevis av frivillige til nettopp å redde enkeltindivider og sørge for at de får et godt liv igjen. Men for å endre holdningene og øke respekten for hjemløse dyr i Norge, må vi ta i bruk flere metoder:

TNR, Trap-Neuter-Release, eller "omsorgsprogram" er en metode for hjelp til utelevende katter. Det går ut på at katter som ikke lett kan sosialiseres med mennesker fanges inn, kastreres, vaksineres og mottar helsestell, før de slippes ut igjen, helst der de er vant til å leve. Vel ute følges kattene opp ved at det bygges "kattehus" (isolerte hvilekasser) og matestasjoner hvor frivillige sørger for mat og vann. På denne måten kan også utelevende katter få hjelp til å leve et bedre liv uten å være årsak til at hjemløse dyr.  I enkelte land deltar det offentlige i slike programmer, og setter f.eks. ut "offentlige" kattehus.

Mens omsorgsprogram er et tilbud til katter som helst ikke vil leve tett på mennesker, er sosialisering og omplassering løsningen for katter som gjerne vil leve hos mennesker, men som har blitt sky etter et liv som hjemløs. Med større fokus på hvor viktig det er å ta imot voksne katter, og også sky katter eller katter som har spesielle behov, kan flere få et godt liv igjen. Ønsker du deg katt, så velg derfor en voksen katt som virkelig trenger deg fra en dyrevernorganisasjon!

 

Siri Martinsen

Veterinær og leder i NOAH - for dyrs rettigheter