Jeg er stolt av å være rektor på Natur videregående skole, som er en skole med lange tradisjoner. Skolen, som ble stiftet i 1886, het tidligere Vinterlandbruksskolen. Skolens grunntanke bygger på læring gjennom praksis, og at teori og praksis er tett knyttet sammen. Natur videregående skole er skolen for naturbruk i Oslo. I tillegg til å gi solid faglig opplæring deltar skolen i utviklingen av det grønne skiftet som er et mål for byen. Høy faglighet, urbane muligheter og samarbeid med næringslivet står sentralt – med elevens læring og vekst i fokus.

På Natur videregående skole er vi opptatt av å se alle elever, og skape et godt miljø for læring, vekst, mestring og trivsel. Å se eleven betyr å se den enkeltes potensiale – både personlig og faglig - og bidra til å utvikle dette. Vi vil at hver enkelt elev skal oppleve gleden ved å lære gjennom erfaringer og mestring, og se nytteverdien fremover. Vi bruker både naturen, stallen og treningsområdene for hund – og mye mer - som klasserom. Når vi knytter teori og praksis sammen, er det lettere å se sammenheng og helhet, og skape mening med det vi gjør på skolen. Visjonen vår er nettopp ”Naturbasert læring for fremtiden!”

Det er morsomt å gå på skole når du samtidig gjør noe du synes er interessant og spennende. Mange elever forteller at de får bedre motivasjon og bedre karakterer når de har valgt en skole som gir dem mulighet til å dyrke lidenskapen sin, samtidig som de får den videregående kompetansen de ønsker.

Elevene våre forteller at de får nye venner med samme interesser som dem selv, og at de trives veldig godt på skolen vår. De får helt unike opplevelser og erfaringer de vil ha med seg resten av livet, som gir et godt grunnlag enten de skal ha yrkeskompetanse eller vil studere videre på høyskole eller universitet. Elevene får mulighet til en solid, spennende og bred plattform å bygge videre på i livet.

Natur videregående skole tilbyr yrkesfaglig og studieforberedende utdanning, og har høy kompetanse på både fellesfagene og programfagene innen gartnernæring, landbruk, skogbruk, heste- og hovslagerfag og fordypning i hund. Vi har blikk for elevenes læring og utvikling, ser mulighetene i arbeidet med dyrene, naturen og naturens behov, og setter opplæringen inn i en helhet. Jeg vil oppfordre til å velge en videregående utdanning etter hjertet – etter lidenskapen din – og velger du naturbruk, får du et solid grunnlag og de aller fleste muligheter står åpne!

 

Heidi Tokstad, rektor ved Natur Videregående Skole