Det er behov for folk med kompetanse innen nytteverdier av hund og hest i samfunnet. Redningsaksjoner, omsorgsarbeid og terapi er bare tre av flere eksempler på hvilken nytte vi kan ha av dyr, ifølge Kristin Lindgård. Etter å ha gått andre året på hundelinja, er tredje året et påbygningsår, der hun får både studie- og realfagskompetanse så hun kan søke på for eksempel veterinærstudiet når hun er ferdig med videregående.

Allsidige hunder

– Jeg trener med brukssjæferen min, Terra, daglig, og skal blant annet være med i NM i lydighet i høst. Hunder kan blant annet brukes til redningsarbeid, i søk etter narkotika, i terapisammenheng, som besøkshunder på gamlehjem og førerhunder for blinde. De kan markere det meste, det mest ytterliggående er å markere kreftceller i menneskekroppen, sier Kristin, som vurderer å søke Hundetjenesten i Forsvaret når hun er ferdig på skolen.

Må like å være ute

Hun er strålende fornøyd med opplegget på skolen. Det er en klar forutsetning at du liker å være ute hvis du søker deg hit, uansett om du er interessert i Hund, Hest, Landbruk eller Skogbruk. Her er klasserommet ute, og dyr og friluftsliv i sentrum. Utflukter er en viktig del av opplegget, og en felles interesse for dyr og natur spleiser elever og lærere sammen. Skolen er populær, det henger blant annet sammen med at det er stadig flere yrker å velge mellom for den som vil arbeide med hund eller hest.

Hunder i helsearbeid

– I andre klasse hadde jeg med meg Terra på skolen to ganger i uka, og lærte mye om hva hunder kan brukes til, ikke minst innen helsefremmende arbeid. Å mestre en hest eller en hund gir god selvtillit for den som får muligheten til en slik alternativ behandling. Det er jo nesten ingen grenser for hva vi kan trene opp dyra til, sier Kristin, og legger til at hun alltid kommer til å ha hund, både på grunn av kos og nytteverdi.