Anna Dangstorp (17) var lei av å sitte inne og kjede seg. Hun valgte en videregående skole med fokus på det hun synes er viktig – dyr og landbruk. - Alt vi lærer når vi har teori, bruker vi også i praksis, sier Anna. Hun går i andreklasse på naturbrukslinja på Kalnes videregående skole i Sarpsborg. – Vi er veldige mye ute og steller dyra og ser at de har det bra. De beste dagene er de vi har mye praksis og er på verkstedet eller i skogen. I praksistimene har jeg lært veldig mye som mange andre ikke lærer på skolen, for eksempel å bytte dekk. Jeg føler at jeg har tatt et større steg inn i livet enn jeg hadde hvis jeg bare hadde sittet inne i klasserommet i tre år. Heidi Smaaberg, stallmester og tidligere elev ved Kalnes videregående, er enig: - Jeg hadde dårlige karakterer på ungdomsskolen, men etter at jeg begynte på en praktisk skole snudde det helt og jeg hadde plutselig toppkarakterer.

Fellesskap

Anna liker å være ute, hun liker å være med dyr og er sikker på at alle får en bedre skolehverdag av å kunne hilse på en katt i friminuttet. - Det gjør noe med alle som er her at man kan gå inn til smådyra hvis man har en dårlig dag. Hun mener også at dyra gjør noe med fellesskapet på skolen. – Noe av det beste med å gå på en sånn skole er miljøet. Alle går i arbeidstøy, ingen bryr seg om dyre klær eller hvem som er populære. - Det skaper et helt spesielt fellesskap at man hele tiden er med på å skape noe, man ser selv at man får til noe, sier Heidi. Hun mener at denne mestringen også gjør at man blir flinkere til å ta ansvar. - Mange hestejenter er mer ansvarsbevisste enn andre på deres alder.

Studiekompetanse

Da Heidi var ferdig med fagbrevet og videregående skole fikk hun jobb på samme sted som hun hadde tatt sin utdanning, og hun har nå ansvaret for stallen og de 13 hestene på skolegårdsbruket. Anna derimot, sikter mot spesiell studiekompetanse og Norges miljøog biovitenskapelige universitet. Hun vil gå husdyrvitenskap og er sikker på at det kommer til å hjelpe henne videre i studiene at hun har fått jobbe praktisk med matproduksjon, husdyrhold og grønne realfag.

Lærer om mange ting

Men selv om Anna også vil fortsette i samme retning som hun har begynt, er hun tydelig på en ting: - At du går på en videregående skole med fokus på for eksempel naturbruk betyr det ikke at du må bli bonde eller avløser, det betyr bare at du kan mer om andre ting. Naturbruk gir deg et solid fundament for videre studier innenfor bl.a. samfunnsplanlegging, klima, energi og miljø eller naturvitenskap