Dyrevelferd blir et stadig viktigere tema i samfunnsdebatten. Dyrene har i tidens løp vært viktige nytteverktøy for oss mennesker. For eksempel var katten musefanger, hesten var transportmiddel og hunden var gjeter. I dag har vi blitt mer opptatt av dyrs egenverdi, og dyrevelferd er et ord vi stadig bruker og er opptatt av.

Hva er dyrevelferd?

Dyrevelferd handler om dyrets egne opplevelse av sitt liv. Det handler om at dyret skal oppleve frihet fra sult, tørste, sykdom, fysisk smerte og ubehag.  Dyret skal ha frihet til å utøve naturlig adferd og få lov til å leve et liv så nært naturlig som mulig. Man kan derfor slå fast at dyrevelferd handler om dyrets fysiske og psykiske helse. Dyret skal kunne oppleve glede i livet sitt, slik som hundens glede over å kunne løpe, kattens glede over å kunne leke og kaninens glede over å kunne grave i jorden. Det viktige er å huske på at det er du som dyreeier som er ansvarlig for at ditt dyr opplever god dyrevelferd og har et godt liv.

Helse

Et viktig moment i dyrevelferd er dyrets helse. Helse handler om frihet fra smerte og ubehag. Dyrene våre kan bli syke akkurat som oss mennesker, men forskjellen er at vi mennesker selv kan bestemme når det er på tide med et legebesøk. Dyrene derimot er prisgitt sin eiers vurdering, og dessverre også sin eiers økonomi.

Våre familiedyr er byttedyr fra naturens side. Det betyr at de ville blitt tatt av rovdyr i vill tilstand. Vi vet at det i naturen er slik at de svakeste individene blir tatt først, og for byttedyrene betyr det at det er om og gjøre å skjule sykdom og skader så langt det er mulig for å unngå å bli tatt. Dette er et instinkt som bor i dyrene selv om de er domestiserte, altså tilpasset til et menneskeskapt miljø.

Dessverre betyr det for oss dyreeiere at det blir vanskeligere å oppdage når dyrene er syke eller har vondt, og trenger veterinærtilsyn. Det er derfor veldig viktig at vi følger godt med og reagerer raskt på endringer i adferdsmønster og rutiner. Selv om du ikke kan se skaden eller plagene dyret har, er det alltid nødvendig med en helsesjekk når dyrets adferd og rutiner endrer seg.

Forsikring

Når det gjelder helse er det også et annet viktig valg vi må ta på vegne av våre dyr.  Skal dyret forsikres eller ikke? Forsikring kan utgjøre forskjellen på liv og død for dyret.  Det er ikke alle som har mulighet til å betale det veterinærbehandlingen vil koste dersom uhellet skulle være ute og dyret trenger en operasjon, eller tilsyn og behandling utenom åpningstidene hos veterinæren.

Med forsikring øker sjansen for at man faktisk kan tilby dyret nødvendig behandling ved sykdom og skade. I tillegg anbefaler Dyrebeskyttelsen Norge ID-merking. Dette slik at dersom dyret blir skadet når eier ikke er tilstede så vil eier kunne kontaktes og nødvendig behandling kan igangsettes.

Ernæring

Du har kanskje hørt ordtaket ”du blir hva du spiser”? Dette gjelder ikke bare oss mennesker, men også dyrene våre. Ernæring er et veldig viktig tema for å kunne sikre dyrets helse og dermed også velferd. Når det gjelder ernæring handler det i stor grad igjen om å kunne tilby dyret et liv så tilnærmet naturlig som mulig. Vi må sørge for at dyret får i seg mat som tilsvarer de næringsstoffene dyret ville fått i seg i naturen. Det betyr for eksempel at ørkendyret katten ikke skal ha servert fisk i særlig stor grad. Ernæring er et stort og viktig tema, og jeg vil anbefale deg å ta en prat med veterinæren din rundt ernæring for ditt dyr.