Mange drømmer om å jobbe med dyr, og mange ønsker spesielt å hjelpe dyr med å kvitte seg med helserelaterte lidelser, og passe på at dyrene blir behandlet skikkelig. Det finnes mange måter å oppfylle disse ønskene på, og en av dem er å utdanne seg til å veterinær eller dyrepleier. I Norge er det Norges veterinær- høgskole som tilbyr denne utdannelsen. Studiet er meget populært, og tall fra Samordna Opptak viser at for å komme inn på veterinærstudiet ved forrige opptak trengte kandidatene et førstegangsvitnemål på 48,3 poeng, eller et ordinærsnitt på 57,1.

Viktig utdannelse

Kristin Thorud er instituttleder for Sports- og familiedyrmedisin ved NVH, og mener at utdanningen de tilbyr er meget viktig. - Utdann- in-gen er viktig fordi man har ansvar for å jobbe med dyrs helse og velferd, og vi fokuserer spesielt på samspillet mellom dyrs og menneskers helse, sier hun.

- Utdanningen er bred og har mange flere muligheter enn folk muligens tror.

Gir viktig innsikt

Det er mange forskjellige aspekter ved en slik utdanning, og fokusethandler om mer enn hvordan man behandler et dyr når det lider av sykdom. En ting som Thorud legger vekt på er samspillet mellom dyr og menneske. - De klassiske husdyrene som foreksempel hund gir en stor helsegevinst for mennesker, både fysisk og psykisk. Utdanningen vi tilbyr gir spesielt innsikt i hvordan og hvorfor det er viktig å jobbe med dyrs helse og velferd, forteller hun.

Flere muligheter

- Utdanningen er bred og har mange flere muligheter enn folk muligens tror. Man kan jobbe med alt fra behandling av dyr til forskning, og vi har også mange studenter som går videre til Mattilsynet der man for eksempel jobber med å kontrollere og passe på at alt går riktig for seg i forskjellige bedrifter, forteller Kristin.

Bred utdannelse

Mange som kommer inn har allerede en spesialinteresse for et felt, men etter hvert som man studerer får man også innsikt i andre felt som gir god bredde i studentenes kunnskap. Mange ender derfor opp med å jobbe med andre felt og områder enn de hadde planer om, fordi man gjennom studiet også blir presentert for nye oråder som gir ny interesse, avslutter Kristin.