1 Hesten må få nok grovfôr av god kvalitet for å ivareta normal tarmfunksjon, få riktig ernæring og få dekket tyggebehovet.

  1. 2 Hesten må få ha sosial kontakt med andre hester og bør ikke oppstalles alene.
  2. 3 Hesten må få nok mosjon til å holde høvene, leddene og musklene i god funksjon og få tilfredsstilt behovet for å bevege seg. Hesten kan godt være ute året rundt, men må ha mulighet til å søke ly mot både sterk sol og dårlig vær. Unngå overdreven bruk av dekken.
  3. 4 Hesten må håndteres på en rolig og forutsigbar måte og vendes gradvis til nye situasjoner.
  4. 5 Rytteren må forstå hvordan hesten opplever verden gjennom syn, hørsel og lukt, og hvorfor den blir skremt av ting vi opplever som helt ufarlig.
  5. 6 Rytteren må forstå hestens språk, og har ansvaret for å lære hesten våre signaler uten å stresse eller skremme den. Rytteren må kunne lese og ta hensyn til hestens reaksjoner.
  6. 7 Hesten må trenes gradvis opp og få tid til å utvikle seg både mentalt og fysisk, uten å bli skremt, overbelastet eller skadet. Velg trener med omhu, og unngå lettvinte løsninger.
  7. 8 God ridning gir bedre hestevelferd. En ubalansert og hardhendt rytter påfører hesten stress og belastninger.
  8. 9 Det finnes en mengde ulike typer bitt og annet utstyr, men nesten ingen vitenskapelig dokumentasjon av hvordan de virker. Hestens munn, nese og hode er svært følsomme. Hodelag både med og uten bitt kan påføre hesten smerter og skader ved feil bruk. Hjelpetøyler kan gjøre mer skade enn gavn. Gode rideferdigheter er avgjørende uansett.
  9. 10 Sett deg inn i dyrevelferdloven og hestevelferdsforskriften, og i hestesportsorganisasjonenes regler.