Flere undersøkelser viser også en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Å sørge for at dyremishandling medfører straff er viktig. Men straff har ofte begrenset effekt overfor gjerningspersoner som er emosjonelt motivert eller har psykiske problemer. Strengere straffer er derfor bare et av mange nødvendige tiltak.

Forebygging og samarbeid

Det viktigste i kampen mot dyrekriminalitet er å forebygge volden, at volden anmeldes, etterforskes og oppklares, og at politiet er bevisst på å koble inn hjelpeapparatet for både dyr og mennesker. Mattilsynet, barnevernet og krisesentre er aktører som bør samarbeide. I et hjem hvor et dyr har det vondt, er det ofte mennesker som også har det vondt.

Derfor var det gode nyheter da regjeringen opprettet et prøveprosjekt med dyrepoliti som foreløpig foregår i Trøndelag og Rogaland. I tillegg er en lignende ordning foreslått i Østfold. Det gir håp, selv om satsingen burde vært større.

Satsing på dyrekrim

Frem til 2014 ble dyremishandling kategorisk nedprioritert av både politi og påtalemyndighet. Men på grunn av påtrykk fra organisasjoner som Dyrevernalliansen har regjeringen i løpet av de siste årene hatt større fokus på kriminalitet mot dyr, noe som har ført til flere endringer. Politihøgskolen har inntatt dyrevelferdskriminalitet i pensum. Mattilsynet og politiet har også innledet et samarbeid. Miljøkoordinatoren i hvert politidistrikt skal nå ha spesielt ansvar for dyrevern. Og ikke minst det såkalte dyrepolitiet. Egne politigrupper spesialisert på kriminalitet mot dyr øker sjansen for å oppdage og stanse grov vold.

Og visste du forresten at det egentlig ikke heter ”dyrepolitiet”? Den nye satsingen på kriminalitet mot dyr heter egentlig bare "Dyrekrim", som er en forkortelse for "dyrevelferdskriminalitet". Med dette menes alle typer forbrytelser som begås mot dyr.

Arbeid mot dyrekrim fremover

Dyrevernalliansen arbeider for en permanent, nasjonal satsing mot kriminalitet mot dyr. Vi følger med på erfaringene fra pilotprosjektet i Trøndelag og Rogaland, og arbeider for at Stortinget skal bevilge midler til oppbygging av nasjonal kompetanse for å bekjempe kriminalitet mot dyr.

 

Du kan lese mer om vårt arbeid for dyrene på dyrevern.no