Fakta

Acquired Equine Polyneuropathy (AEP) er en nervesykdom som fører til at hester snubler og går på framsiden av bakbenaDe sykeste klarer ikke å reise seg.

Opp mot 50% av hester som blir rammet må avlives, og forekomsten svinger fra år til år.

Avanserte undersøkelser av nerver til syke hester har påvist svært karakteristiske forandringer som det nå forskes videre på.

Man har registrert over 400 tilfeller av hestesykdommen Acquired Equine Polyneuropathy (AEP), også kjent som silosjuken eller polyneuropati, siden 1995. Sannsynligheten for at det er mange flere tilfeller er stor, forteller Seksjonsleder på hesteklinikken til NMBU og Diplomate i indremedisin på hest, Siv Hanche-Olsen.

- Denne sykdommen er høyst sannsynlig underrapportert, man plikter jo ikke å melde fra om det. I år har vi hatt forholdsvis få tilfeller, det verste året hadde vi minst 140 tilfeller. Det er en fryktelig påkjenning for eiere fordi man gjerne ser at flere hester i samme stall blir rammet, og det kan gå lang tid fra man ser det første tilfellet til man ser om andre blir syke. Vi har ingen medisiner, og 30 – 50 % av hestene som rammes må avlives.

Søker etter svar

AEP fører til nedsatt førlighet i bakbena til hestene, det kan til å begynne med se ut som om de snubler helt umotivert. I verste fall blir de så dårlige at de ramler, eller legger seg ned, uten å være i stand til å reise seg opp igjen. Man vet ikke hvorfor de rammes, men man har sett at flertallet av de som blir syke har spist ensilert grovfôr. Derav navnet ’silosjuken’.

- Vi har undersøkt mulige fellesfaktorer mellom de som blir syke, og finner bare  at de oftest fôres med silo. Men hester blir fôret med silo i andre land også, uten å bli syke, og hittil har vi ikke lykkes med å finne noe potensielt giftstoff i det undersøkte fôret. Ved hjelp av avanserte undersøkelser av nerver til AEP syke hester har vi påvist svært karakteristiske forandringer. Vi håper disse funnene kan hjelpe oss videre i leting etter årsak og mulig behandling av sykdommen, avslutter Hanche-Olsen.