Av Sølvi Frøland Svoren, styreleder Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

Dyrenes Hus sin oppgave er å forebygge og bekjempe dyremishandling, og jobber for å øke allmennhetens respekt for dyr og deres grunnleggende rettigheter. Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte, og alt arbeid blir utført av frivillige. Det direkte dyrevernsfaglige arbeidet er knyttet til inntak og omplassering av nødstilte katter, og de siste seks årene har Dyrenes Hus alene tatt inn og omplassert langt over tusen katter.

Kastrering en nødvendighet

Vi mener at det er god dyrevelferd for eiere å kastrere kattene sine. Den viktigste grunnen til det, er å forebygge dyretragedier med utefødte kattunger som vokser opp og danner villkattkolonier. Med mange katter samlet på et sted, spres sykdommer ikke bare innad i kolonien, men også til kattene i nabolaget. Det å kastrere katten er med andre ord ingen privatsak, men det å ta et samfunnsansvar.

Adopsjon av katter

Det å adoptere en katt fra en dyrebeskyttelse betyr å gi katten en ny mulighet og et nytt liv. Noen har vært utegående, mens noen nylig har mistet en kjærlig eier. Noen er reddet fra avlivning eller har rømt fra vanskjøtsel. Vi er opptatt av kattens egenverdi, og våre frivillige fosterhjem gjør en formidabel jobb med kartlegging og sosialisering av kattene for å gjøre de klare til sine for-alltid-hjem. Vi mener at det alltid må være et alternativ å kontakte en dyrebeskyttelse fremfor å avlive friske dyr, og vi ønsker at enda flere veterinærer skal ta kontakt med oss. Vi ser daglig hvilken glede disse kattene gir sine nye familier.

Utnyttelse av ressurser

Dyrenes Hus mottar ikke-salgbart fôr og utstyr fra veterinærer og dyrebutikker i Oslo-området. Dette sparer miljøet for svinn, og oss for kostnader. Vår erfaring er nemlig at fôr er fullt brukbart lenge etter at utgåttdato er passert, og brukt utstyr er like bra for oss som nytt. Her har vi en felles interesse i å utnytte ressursene på en best mulig måte, og spare miljøet for unødig avfall, og bør inspirere flere.