Det har skjedd en rivende utvikling i veterinærmedisinen de siste tjue årene, som gjør at alvorlige sykdommer som kreft hos våre kjæledyr i større grad kan behandles i dag enn tidligere.

- Formålet med all kreftbehandling på dyr er å kurere eller lindre kreftsymptomene på en skånsom måte slik at dyrene kan leve et godt hundeliv under og etter behandlingen. Fokuset på akseptabel livskvalitet under selve behandlingen utgjør nok den største prinsipielle forskjellen mellom kreftbehandling hos dyr og mennesker, sier Veronica Kristiansen, veterinær og kreftspesialist ved Evidensia Oslo Dyresykehus.

Vanlig dødsårsak

Kreft er vanligste dødsårsak for hunder over 10 år og mange hundeeiere er redd for at sin firbeinte venn skal få kreft i sine eldre dager. Kreftbehandling på mennesker med kreft er for mange ensbetydende med mye smerter og et utall bivirkninger.

Med dagens mulighet for avansert diagnostikk- og behandling betyr ikke en kreftdiagnose nødvendigvis dødelig utgang. Sammenlignet med andre aldersrelaterte sykdommer som hjerte- og nyresykdom kan kreft i mange tilfeller behandles. Kreft kan behandles med kirurgisk fjerning, strålebehandling eller medisinsk behandlinger (cellegifter), avhengig av kreftform.

Celleprøve

Det blir tatt en celleprøve av hunden for å avdekke hvorvidt en kul er en betennelse, godartet svulst eller kreft, altså ondartet svulst. Dette er en enkel prosedyre som ikke gjør vondt for hunden.

En godartet svulst kan fjernes hvis den er til plage for hunden på grunn av sin beliggenhet. Om det viser seg å være kreft, er prognosen avhengig av hva slags krefttype det er. Kreftsvulster må ofte fjernes ved et større inngrep enn godartede kreftsvulster.

For å avgjøre hvor aggressiv kreften er og hvorvidt det foreligger spredning gjøres, tilleggsundersøkelser som vevsprøve, røntgen, CT, MR, blod- og urinprøve. For kreft som angår hele kroppen kan cellegiftbehandling være aktuelt hvis det er en kreftform som er følsom for dette.

Cellegiftbehandling til dyr er mildere enn hos mennesker og kan derfor sjeldent helbrede kreften fullstendig. Målet er heller å redusere antall kreftceller til et så lavt nivå at de ikke gir symptomer. Lymfekreft hos hund er et eksempel på en sykdom der cellegiftbehandling kan gjøre hunden fri for synlig sykdom i løpet av kort tid og gi den ett til to år med god livskvalitet.

- Dyr lever i øyeblikket og kreftbehandlingen er tilpasset dette. Som veterinærer har vi som oppgave å bidra til at dyr skal ha et godt liv, sier hun.

Ladet ord

- Eier har ofte mange motforestillinger når det kommer til kreftbehandling av sin firbeinte. Kreft og cellegift er et ladete ord, og den største oppgaven for meg som veterinær er å få eier til å forstå at vi som veterinærer er opptatt av at hunden ikke skal lide. Vi vil aldri foreslå en behandling hvis det ikke var gode utsikter for at den ville gjøre hunden bedre, sier Kristiansen.

Det er derfor viktig at vurderingen om hva som er den beste for den enkelte hund alltid gjøres i nært samarbeid med eier, og med den felles forståelse at hunden ikke skal lide. Avliving er også et alternativ i veterinærmedisin.