– EKT Rideskole og Husdyrpark ble etablert i 1954, og tanken var at stedet skulle gi Oslo-folk muligheten til å lære å ri og få kontakt med dyr, sier Eline Falch.

Hun forteller at dette er en familiebedrift, og at hun selv representerer tredje generasjon. 

– Rideskolen og husdyrparken har siden 1964 holdt til i dagens lokaler på Ekeberg i Oslo, der virksomheten har en festeavtale med Oslo Kommune. Det er altså ikke en kommersiell virksomhet, og vedtektene regulerer hvor mye vi kan tjene på driften. Lave priser skal gi alle muligheten til å komme hit, sier hun. 

Målet med driften er å bidra til bedre fysisk og psykisk helse for folk. 100 dyr, av dem 35 hester, holder til hos EKT, og rideskolen og husdyrparken besøkes hvert år av rundt 100 000 personer.

– En god del av elevmassen vår får ridefysioterapi, og i tillegg til rideskoleelevene får vi besøk av småbarnsfamiier, barnehager, skoler og lokalbefolkningen for øvrig, sier hun. 

 

Eline Falch

GODE OPPLEVELSER: Tanken bak EKT Rideskole og Husdyrpark var å gi Oslo-folk muligheten til å lære å ri og få kontakt med dyr, forteller Eline Falch. Foto: Nina Littmann


 

Spennende skoleprosjekt

EKT har også et tett samarbeid med skolen. De siste to årene har de hatt et samarbeidsprosjekt gående med tre barneskoler og får hver uke besøk av tredje- og fjerdeklassinger som deltar i det daglige stellet med hest, ku, sau, høns og andre husdyr. Erfaringene i husdyrparken er knyttet tett opp mot skolefagene og for- og etterarbeid i klasserommet. 

– Dagene i husdyrparken skal ikke bare være morsomme besøk på en gård, men unike skoledager som bidrar til læring og mestring, sier pedagog Lene Halvorsen.

Hun forteller at prosjektet er en videreføring av et tilsvarende opplegg som har vært gjennomført ved Søndre Ås gård de siste 14 årene.

– I tillegg til at elevene lærer om dyrene gjennom praktisk arbeid, lærer de også mye om seg selv, og tilbakemeldingene fra læreren er at en del elever som sliter faglig eller sosialt blomstrer sammen med dyrene. Dagene på EKT kan bidra til økt selvfølelse, og at skoledagen oppleves som meningsfull for elevene, sier hun, og legger til at EKT også har tilbud om opplæring i små grupper for barn som har behov for dette. Ofte er dette elever som sliter med å finne seg til rette i den vanlige skolehverdagen.

– Gruppene består av inntil seks elever, og de får tettere oppfølging og opplæring. Etter en periode trekkes de inn som «hjelpelærere» når skoleklasser kommer hit, og på denne måte snus rollen deres slik at de blir ressurser. De blir de som kan mest, hjelper, skaper trygghet, sier hun.